COACHING

HVAD ER COACHING


Coaching er en ligeværdig samtale mellem dig og mig, hvor jeg stiller en række åbne spørgsmål, der har til formål at motivere og fokusere dine sanser, adfærd, følelser og tanker mod dit mål, eller det du længes efter. Gennem coaching kan du frigøre dit potentiale, skabe frihed og indsigt og derigennem blive bevidst om nye muligheder og handlekraft.

Transformativ coaching:

Samtidig med, at du fokuserer på dit mål med forløbet, så arbejder du også med, hvad der rører sig inde i dig. Du undersøger dermed, hvordan du kan udvikle dig til det menneske, du drømmer om at være.

Den mentale proces og forståelsen af det, der foregår, er vigtig i forhold til at slippe det gamle mønster og finde sig til rette i det nye på en måde, hvor du opnår et varigt ejerskab.


Coachingproces:

I en coachingproces danner dialog, refleksion og læring grundlag for, at nye styrker og potentialer kan vokse frem.

Under samtalerne opnår du gennem refleksion og dialog en ny forståelse for de udfordringer, du står i, samt indsigt i hvordan du kan styrke dine kompetencer og handlekraft i forhold til at nå dine mål.

HVORNÅR BRUGES COACHING


- Vil du sætte skub i et område af dit liv, du ikke føler fungerer eller du ikke lykkes med?

- Har du drømme, som du ikke kommer i mål med, eller mønstre der gentager sig, selvom du forsøger at ændre dig?

- Savner du frihed, accept eller udfordringer i din hverdag?

- Går du med en utilfredshed, rastløshed eller noget andet, du ikke kan få sat ord på?

- Er du låst fast i overbevisninger om f.eks. hvordan du bør leve livet, eller hvad andre tænker?

Vejen videre


Som din coach kan jeg facilitere en proces, der giver dig nye indsigter, viden og bevidsthed og som øger dine muligheder for at skabe løsninger og udvikle dig personligt i den retning du ønsker.Bliv dit eget bedste ledelsesredskab

Du kan fra tid til anden opleve situationer, hvor du har brug for at stoppe op og reflektere over de udfordringer, du står over for. I disse sammenhænge kan du bruge coaching til at øge din selvforståelse og undersøge nye mulige handlemåder.

KVALITET


Jeg er Certificeret Coach fra Mindjuice Academy, hvilket betyder, at jeg har en af Danmarks absolut bedste og internationalt anerkendte coachuddannelser med den højeste akkreditering (ACTP) hos International Coach Federation (ICF).  

International Coach Federation (ICF)

Som Certificeret Coach fra Mindjuice Academy følger jeg de etiske regler og professionelle standarder fra ICF.


Er du interesseret i at vide mere, kan du finde dem her:

Code of Conduct

Code of Ethics

Hvad jeg står for som coach


Som coach er jeg nærværende, autentisk og ikke dømmende. 


Mine personlige værdier er integritet, frihed, nærvær og autenticitet.


I mit hjerte bor mod, sårbarhed, styrke og accept.